Grossman (1990) telah menyatakan ada empat kategori pengetahuan yang dapat mendefinisikan PCK. Komponen pertama ialah "konsepsi tentang tujuan pengajaran isi kandungan mata pelajaran". Komponen ini meliputi/termasuklah pengetahuan dan kepercayaan guru tentang tujuan dan matlamat mata pelajaran tersebut.Contohnya tujuan pengajaran sejarah adalah untuk menanamkan perasaan cintakan tanah air dan memupuk semangat patriotisme.

Komponen kedua fokus kepada pengetahuan tentang kefahaman pelajar (within the content area). ini termasuklah konsepsi awal/sedia ada pelajar.Jika pelajar membawa bersamanya konsep yang salah, maka adalah tugas guru untuk mencari strategi untuk membetul misconception pelajar tadi.

komponen ketiga ialah pengetahuan kurikulum. ini termasuklah pengetahuan tentang bahan-bahan kurikulum (seperti buku) untuk mengajar subjek tersebut termasuklah bagaimana subjek itu diajar merentasi tahap rendah hingga tinggi mahupun merentas pelajaran lain bagi satu-satu tahap (vertical and horizontal).

Komponen keempat ialah pengetahuan tentang strategi pengajaran. bagi guru berpengalaman mungkin dapat gunakan pelbagai kaedah, pendekatan, aktiviti atau penerangan yang berkesan untuk mengajar sesuatu topik.

Dengan mempunyai PCK seseorang guru itu menurut Shulman (1986)dapat mempersembahkan dan menyampaikan pengajaran/subjectnya secara mudah difahami oleh pelajarnya.Inilah yang membezakan seorang guru dengan orang lain.Angapan semua orang boleh menjadi guru adalah tidak benar. Jika hanya mempunyai subject matter knowledge ianya belum melayakkan seseorang itu untuk menjadi guru, kerana seseorang guru mesti mempunyai general pedagogical knowledge dan knowledge of contexts yang jika dirangkumkan ianya dinamakan pedagogical content knowledge.

0 comments:

Followers

Pukul Berapa ?

Hari apa ?

PEMILIK BLOGBlog ini diurus oleh
Zulkarnain Shah Moktar (M20072000466)
Sophist Sanguan (M20072000455)
Saidi Muhd Ali
(M20081000189)
pelajar kursus
KPD 6013 Belajar Mengajar.

Belajar mengajar meliputi perbincangan dan analisis tentang tafsiran belajar mengajar, dimensi intelektual, praktikal dan moral dalam mengajar dan belajar mengajar. terdapat juga perbincangan dan analisis tentang kerangka konseptual kemahiran mengajar, fasa-fasa dalam proses belajar mengajar,pck,penaakulan pedagogi,strategi membuat refleksi dan putaran hidup profesional guru.