Manakala Menurut (Hatton & Smith, 1995) jenis-jenis penulisan refleksi boleh dibahagikan kepada empat jenis:

* Penulisan Deskriptif

* Refleksi Deskriptif

* Refleksi Dialog

* Refleksi Kritikal


PENULISAN DESKRIPTIF

* Bukan reflektif

* Hanya laporan peristiwa tanpa memberi sebab, akibat dan kesan

* Tidak ada alasan atau justifikasi.


REFLEKSI DESCRIPTIF

* Ada penerangan sebab dan akibat peristiwa atau pengalaman.

* Terdapat ciri-ciri penaakulan, renungan dan alasan.

* Ciri-ciri penerokaan terhadap kemungkinan sudah lepas dan akan datang.

* Membuat justifikasi dan jangkaan.


REFLEKSI DIALOG

* Terdapat kata-kata bisikan hati.

* Seakan berbincang sendiri (monolog).

* Membantu penerokaan lebih luas (di luar dirinya) .

* Membawa kesedaran diri dan pengetahuan baru.

* Bersifat lebih terbuka.


REFLEKSI KRITIKAL.

* Mengaitkan peristiwa atau pengalaman bilik darjah dengan perkara di luar bilik rutin bilik darjah.

* Falsafah diri, isu-isu masyarakat dan moral.

* Penulis memberi makna terhadap peristiwa yang telah berlaku kepada
dirinya dan peranannya sebagai insan.

0 comments:

Followers

Pukul Berapa ?

Hari apa ?

PEMILIK BLOGBlog ini diurus oleh
Zulkarnain Shah Moktar (M20072000466)
Sophist Sanguan (M20072000455)
Saidi Muhd Ali
(M20081000189)
pelajar kursus
KPD 6013 Belajar Mengajar.

Belajar mengajar meliputi perbincangan dan analisis tentang tafsiran belajar mengajar, dimensi intelektual, praktikal dan moral dalam mengajar dan belajar mengajar. terdapat juga perbincangan dan analisis tentang kerangka konseptual kemahiran mengajar, fasa-fasa dalam proses belajar mengajar,pck,penaakulan pedagogi,strategi membuat refleksi dan putaran hidup profesional guru.