Proses perkembangan profesional guru terbahagi kepada dua peringkat
 Peringkat 1 : pra latihan iaitu guru baru
 Peringkat 2 : peringkat perkembangan profesional . Ada 4 elemen utama iaitu menerima pengetahuan, pengalaman, amalan refleksi dan kitaran refleksi.


 Elemen pengetahuan : diterima semasa dalam latihan guru.
 Elemen pengalaman diperolehi daripada persekitaran sebenar dan boleh ditingkatkan secara maksimum melalui amalan refleksi

Elemen amalan refleksi – paling penting dalam model refleksi Wallace. Amalan refleksi adalah permulaan kepada peringkat kedua dan ianya berterusan hingga menjadi kitaran.

• Penghubung antara peringkat 1 dan peringkat 2 ialah amalan refleksi
• Dengan mengamalkan refleksi, guru pelatih membentuk idea, pegangan dan sikap serta dapat menjana pengetahuan sendiri.
• Hasilnya mereka dapat membina konsep baru tentang profesion perguruan dan profesional.

1 comments:

very interesting and helpful..
It is new knowledge to me...Thank you.

Followers

Pukul Berapa ?

Hari apa ?

PEMILIK BLOGBlog ini diurus oleh
Zulkarnain Shah Moktar (M20072000466)
Sophist Sanguan (M20072000455)
Saidi Muhd Ali
(M20081000189)
pelajar kursus
KPD 6013 Belajar Mengajar.

Belajar mengajar meliputi perbincangan dan analisis tentang tafsiran belajar mengajar, dimensi intelektual, praktikal dan moral dalam mengajar dan belajar mengajar. terdapat juga perbincangan dan analisis tentang kerangka konseptual kemahiran mengajar, fasa-fasa dalam proses belajar mengajar,pck,penaakulan pedagogi,strategi membuat refleksi dan putaran hidup profesional guru.